Colofon en bekendmaking - en privacyverklaring

Informatie volgens § 5 ECommerce Gesetz/
Bekendmaking volgens § 25 Mediengesetz

Uitgever: www.bärig.tirol

Kitzbüheler Alpen Managment GmbH
Elsbethen 78
6361 Hopfgarten im Brixental, Austria

Tel: 0043 57507
info@kitzalps.com
http://www.kitzbueheler-alpen.com

Headquaters: Hopfgarten im Brixental
UID-Nummer: ATU 62712014
Company register number: FN 281228x
Bedrijf register tribunaal: Regionale rechtbank Innsbruck / Landesgericht Innsbruck
Bevoegde autoriteit toezichtsraad: Regionale rechtbank Kitzbühel /Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel
Kamer van Koophandel Tirol ='Wirtschaftskammer Tirol': Afdeling Informatie en Advies - Beroepsvereniging Reclame en Marketing Communications
Reclamebureau.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Doel van de vennootschap:
De Kitzbüheler Alpen Management GmbH is een zelfstandige vennootschap met vier vennoten: Kitzbüheler Alpen - Brixental, Kitzbüheler Alpen - St. Johann in Tirol, Ferienregion Hohe Salve und Kitzbüheler Alpen - PillerseeTal.

Opgave van de Kitzbüheler Alpen Management GmbH is, het merk Kitzbüheler Alpen een positieve inhoud te geven en bekend te maken om de toeristische aanbieders in de regio voordelen te brengen op verkoopgebied.

Onze toestemming werd verleend in Oostenrijk. We zijn onderworpen aan de volgende wetgeving:
Gewerbeordung 1994 - bekijken: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517

Informatie over online geschillenbeslechting volgens Art. 14. Abs. / paragraaf 1 ODR-VO:
De EU-Commissie biedt de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting op een platform dat door haar wordt beheerd (het zogenaamde "OS-platform"). Het OS-platform kan dienen als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoopcontracten of servicecontracten. Dit platform is te bereiken via de externe link:
http://ec.europa.eu/consumers/odr

Ledenlijst Kitzbüheler Alpen Management GmbH

Logo_Kitzbueheler_Alpen_Austria© Kitzbüheler Alpen
Kitzbüheler Alpen - Tirol

De Kitzbüheler Alpen Management GmbH is een zelfstandige vennootschap met de volgende partners (Tourist Information VVVs):

- Kitzbüheler Alpen - Brixental
Dorfstraße 11. A-6365 Kirchberg in Tirol
UID-Nummer: ATU42812809

- Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol
Poststraße 2, A-6380 St. Johann in Tirol
UID-Nummer: ATU62209648

- Ferienregion Hohe Salve
Innsbrucker Straße 1, A-6300 Wörgl
UID-Nummer: ATU44549501

- PillerseeTal
Dorfplatz 1, A-6391 Fieberbrunn
UID-Nummer: ATU53749804

Lijst van de bedrijfsleiders, voorzitters en leden van de raad van toezicht van de GmbH:

Voorzitter TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental: Alexander Aigner, Hotel Alexander, Lendstraße 4, 6365 Kirchberg
Voorzitter TVB St. Johann in Tirol Kitzbüheler Alpen - St.Johann in Tirol: Josef Grander, Speckbacherstr. 45, 6380 St. Johann in Tirol
Voorzitter TVB Ferienregion Hohe Salve: Hans-Peter Osl, Gasthof Baumgarten, Baumgarten 22, 6300 Angerberg
Voorzitter TVB PillerseeTal: Markus Kogler, Fun Connection, Lindau 19a, 6391 Fieberbrunn

AR-voorzitter TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental: Alexander Aigner, Hotel Alexander, Lendstraße 4, 6365 Kirchberg
AR-voorzitter TVB St. Johann in Tirol: Günther Huber, Brauweg 2, 6380 St. Johann in Tirol
AR-voorzitter TVB Ferienregion Hohe Salve: Balthasar Sieberer, Skischule Alpin, Außersalvenberg 61, 6361 Hopfgarten
AR-voorzitter TVB PillerseeTal: Manfred Kals, Landhaus Tirolerherz, Gries 9, 6393 St. Ulrich am Pillersee

Bedrijfsleider TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental: Christoph Stöckl, Dorfstraße 11, 6365 Kirchberg
Bedrijfsleider TVB St. Johann in Tirol Kitzbüheler Alpen: Gernot Riedel, Poststraße 2, 6380 St. Johann in Tirol
Bedrijfsleider TVB Ferienregion Hohe Salve: Stefan Astner, Bahnhofstraße 4a, 6300 Wörgl
Bedrijfsleider TVB PillerseeTal: Armin Kuen, Dorfplatz 1, 6391 Fieberbrunn

Het stamkapitaal van de GmbH bedraagt € 51.000,--:

Elke vennoot heeft een vierde van het stamkapitaal ingelegd.

Programmering, technische Realisatie + Designconcept

MICADO Digital Solutions GmbH
Hammerschmiedstraße 5
A-6370 Kitzbühel
www.micado.cc

Aansprakelijkheid - Disclaimer - Privacy - Privacyverklaring

Disclaimer + Aansprakelijkheid

I. Inhoud van het online aanbod
De auteur geeft geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de beschikbaar gestelde informatie of het gebruik van verkeerde of onvolledige informatie veroorzaakt worden, zijn principieel uitgesloten, in zoverre de auteur geen aanwijsbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk voor, delen van de sites of het hele aanbod, zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of geheel te beëindigen. De inhoud van de internetsite van de Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH wordt deels uit de dynamische websites van de tourismusverbanden en accommodaties ontleend. De Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH overneemt geen aansprakelijkheid voor deze inhoud, die door derden wordt ingevoerd. Dit betreft nog eens uitdrukkelijk de prijzen, openingstijden en kamercontingenten.

II. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (Hyperlinks), die buiten de verantwoording van de auteur liggen, geldt de aansprakelijkheidsplicht alleen, indien de auteur kennis heeft van de inhoud en het hem redelijkerwijs technisch mogelijk is, het gebruik, in geval van het bestaan van een inhoud die in strijd met de wet is, te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat op het tijdpunt van het zetten van de links, geen illegale inhoud op de sites die verlinkt zijn, herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte sites, heeft de auteur geen invloed. Daarom neemt hij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhouden van alle gelinkte sites, die na het zetten van de links, veranderd zijn. Dit geldt voor alle, binnen het eigen internetaanbod, gezette links en verwijzingen en voor alle door derden geplaatste teksten of opmerkingen in de door de auteur ter beschikking gestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, verkeerde of incomplete inhoud en vooral voor schade die door het gebruik of niet-gebruik van dit soort informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site, waarnaar verwezen wordt, verantwoordelijk, niet degene, die via links naar de betreffende publicatie verwijst. De uitgever identificeert zich niet met de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt en neemt hiervoor geen enkele verantwoording. Mocht een van de sites, waarnaar verwezen wordt, een dubieuze inhoud hebben, dan wordt om mededeling verzocht: in dit geval wordt de link meteen verwijderd.


III. Commentaar posten op www.bärig.tirol
Postings op de website zijn meningen, die niet de eigen mening hoeft te weerspiegelen. De Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH is niet verplicht, alle postings door te lezen. Ze behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken bijdrages te verwijderen.

Indien u een commentaar of andere bijdrage op de website achterlaat, wordt uw IP-adres opgeslagen. Het doel hiervan is in het geval van eventuele commentaren of bijdrages van derden, die in strijd met de wet zijn of die door commentaren of bijdrages die in strijd met de wet zijn worden benadeeld, de identificatie van de verantwoordelijke makkelijker te maken.

Persoonlijke gegevens (bv. Naam, email-adres, telefoonnummer, voorkeuren) worden door de aanbieder slechts dan aangevraagd, gebruikt en doorgespeeld, als dit wettelijk geoorloofd is of u hiervoor uw toestemming geeft.

IV. Auteurs- en merkenrecht
De auteur tracht in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten of gebruik te maken van licentie-vrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde merken- en handelsmerken vallen onbeperkt onder de regels van het geldige merkenrecht en het eigendom van de ingeschreven eigenaar. Enkel op basis van het noemen, kan de conclusie niet getrokken worden, dat het merk niet door de rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor geopenbaarde, door de auteur zelf gemaakte objecten ligt alleen bij de auteur van de sites. Vermenigvuldiging of gebruik van dit soort grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

V. Privacybeleid
In zoverre binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of bedrijfsgegevens (email-adressen, namen, adressen) in te voeren, dan worden deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis door de gebruiker prijsgegeven. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – in zoverre dit technisch mogelijk en te verwachten is – ook zonder vermelding van deze gegevens danwel onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem geoorloofd. Het gebruik van in het kader van de colofon of vergelijkbare vermeldingen van gepubliceerde contactgegevens, zoals adressen, telefoon- en faxnummers, emailadressen door derden ter verzending van niet aangevraagde informatie is niet geoorloofd. Juridische stappen tegen de verzenders van spam-mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Meer informatie hierover vindt u hier!

VI. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet gezien worden als deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze site wordt verwezen. In zoverre delen of losstaande formuleringen van deze tekst, niet, niet meer of niet compleet aan de geldige juridische situatie voldoen, blijven de overige delen van het document inhoudelijk en hun geldigheid hierdoor onaangetast.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie, die door een website op de computer/ipad/mobieltje enz. van de gebruiker worden opgeslagen. Het doel van deze cookies is, om informatie op te slaan, om deze later weer te kunnen gebruiken. Ze kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens van het apparaat te lezen. Websites gebruiken cookies vooral, om de eerder gemaakte gebruikersinstellingen terug te kunnen halen, het verloop van de aanvragen van de gebruiker of het vroegere surfgedrag te analyseren.

Het is ook mogelijk om de website zonder cookies te gebruiken. De gebruiker kan in zijn browser het opslaan van cookies deactiveren, beperken tot bepaalde websites of zijn browser zo instellen, dat hij een melding krijgt, voordat een cookie wordt opgeslagen. De gebruiker kan de cookies via de privacy-instellingen van zijn browser, op elk moment de cookies van zijn harde schijf verwijderen. In dit geval kunnen de functies en de gebruikersvriendelijkheid van de website beperkt worden. De wettelijke basis van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van cookies, is de toestemming van de gebruiker via de zgn. Cookie-banner. Hieronder vindt u een lijst van de verschillende cookies die op deze website worden ingezet:

Accommodatie zoeken & boeken: hierbij worden de reisgegevens die zijn aangegeven (aankomstdatum, vertrekdatum, aantal personen, leeftijd van de kinderen) maximaal 4 weken opgeslagen en worden aansluitend automatisch verwijderd.

Wensenlijst: hierbij kunnen accommodaties, evenementen en routes & touren maximaal 4 weken opgeslagen en aan een gebruiker gekoppeld worden, die tijdens een vorig bezoek aan de website door de gebruiker zijn uitgekozen. Deze gegevens worden na uiterlijk 4 weken automatisch verwijderd.

U kunt vele online advertentiecookies van bedrijven vinden via de VS-Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices beheren.

Nieuwsbrief

Indien een gebruiker zich abonneert op een nieuwsbrief, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker, namelijk aanhef, voor- en achternaam en het emailadres opgeslagen en verwerkt. De gebruiker krijgt hierna aansluitend regelmatig een gepersonaliseerde email met op zijn behoeftes afgestemde informatie en aanbiedingen van de exploitant (=nieuwsbrief). Doordat de gebruiker zich op de nieuwsbrief abonneert, geeft deze volgens art. 6 § 1 lit a DSGVO officieel toestemming, dat zijn gegevens voor het regelmatig toesturen van de nieuwsbrief gebruikt mogen worden.
Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde „double-opt-in“. Na aanmelding krijgt de gebruiker op het door hem aangegeven emailadres een bevestigings- en autorisatie-email met de vraag de daarin geplaatste link aan te klikken. Hiermee wordt gezorgd, dat alleen de officiële gebruiker van het aangegeven email-adres zich voor de nieuwsbrief kan aanmelden.

De gebruiker kan de nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link, via welke de gebruiker de nieuwsbrief kan opzeggen. Als alternatief kan de gebruiker ook een email aan info@kitzalps.com sturen. Nadat de nieuwsbrief is opgezegd, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker binnen 3 maanden uit de distributie-lijst van de nieuwsbrief verwijderd.

Social media plug ins

Sociale netwerken:
De exploitant gebruikt op de website zogenaamde social-media-plug-ins (links naar sociale netwerken). Tijdens een bezoek aan de website maakt het systeem via de plug ins automatisch een verbinding naar het specifieke sociale netwerk en geeft bepaalde gegevens (IP-adres, bezoek aan de website, enz.) door.

Het doorgeven van de gegevens gaat buiten de verantwoording en actieve medewerking van de exploitant om. De gebruiker kan dit verhinderen, door zich voor het bezoek aan de website uit te loggen bij de sociale netwerken. Alleen indien de gebruiker is ingelogt bij het sociale netwerk, kan deze specifieke gegevens aan het profiel van de gebruiker door automatische gegevensverwerking toevoegen.

De automatisch doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt door de exploitanten van de sociale netwerken en niet door de exploitant van deze website. Meer informatie hierover kunt u vinden op de internetsite van de sociale netwerken. Daar kunt u ook uw privacy-instellingen aanpassen.

De sociale netwerken, die op deze website ingebonden zijn, zijn:


Facebook Social Plugins
Op onze sites wordt gebruik gemaakt van plug-ins van het sociale netwerk Facebook (aanbieder: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). U herkent deze plug-ins aan het Facebook logo en de “like-button” op onze site. Een overzicht van de verschillende Facebook plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als u onze websites bezoekt, wordt door middel van de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de facebook-server gemaakt. Facebook krijgt hierdoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de “like-button” klikt, terwijl u met uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze sites op uw Facebook-profiel linken. Daardoor kan Facebook zien, dat u met uw account op onze website bent geweest. Wij willen u er op wijzen, dat wij als aanbieder van deze sites geen informatie krijgen van Facebook over de inhoud van de verzamelde gegevens en het gebruik door Facebook hiervan. Maar informatie hierover vindt u in de privacy-verklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt, dat Facebook kan zien, dat u onze sites bezocht hebt, zorg dan dat u voor het bezoek aan onze sites bij Facebook uitgelogd bent.

Google+
Onze sites maken gebruik van functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Verzamelen en doorgeven van informatie: met behulp van de Google +1-button, kunt u wereldwijd informatie openbaar maken. Via de Google +1-button krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel die informatie op, die u voor een +1 inhoud gegeven heeft, samen met informatie over de site waar u op de +1 button heeft geklikt. Uw +1 kunnen als hints samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld zoekopdrachten of uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties in het internet ingevoegd worden. Google slaat informatie over uw +1 activiteiten op, om de Google diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-button te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel nodig, dat minimaal moet bestaan uit de naam die u voor dit profiel gekozen heeft. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen, kan deze naam ook een vervanging voor een andere naam zijn, die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden, die uw email-adres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.
Gebruik van de verzamelde gegevens: naast de bovengenoemde doelen, worden de door u gegeven gegevens volgens de geldende Google privacy regels gebruikt. Google openbaart mogelijk, samengevatte statistieken over de +1 activiteiten van de gebruikers, of geeft deze aan gebruikers en partners verder, bijvoorbeeld via Publisher, adverteerders of verbonden websites. Meer informatie vindt u op: https://policies.google.com/terms?hl=nl.

Twitter
Op onze sites wordt gebruik gemaakt van bepaalde diensten van Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. We wijzen u erop, dat wij als aanbieder van deze sites geen informatie van Twitter krijgen over de inhoud van de verzamelde gegevens en het gebruik door Twitter hiervan. Meer informatie vindt u op de privacy-verklaring van Twitter op: http://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen bij Twitter veranderen onder: http://twitter.com/account/settings.

Google Analytics
Google analytics verbetert de gebruikersvriendelijkheid. Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt cookies, die ervoor zorgen dat er een analyse gemaakt kan worden over het gebruik van de website door de gebruiker.

De door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website worden normaalgesproken overgedragen aan een server van Google in de USA. Voor het doorgeven van persoonlijke gegevens in de USA bestaat een besluit van de Europese Commissie over wat wel en niet gepast is. Google gebruikt de gegevens in opdracht van de exploitant, om het het gebruik van de website door gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten die in direct contact staan met het gebruik van de website en het internet uit te voeren.

Deze gegevens worden indien nodig door Google ook aan derde partijen doorgegeven, in zoverre dit wettelijk verplicht is of indien deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken.

Indien de IP-anonimisatie op deze website geactiveerd is, wordt het IP-adres door Google binnen de europese unie of in het europese economische gebied ingekort. Het kan alleen bij uitzondering voorkomen dat het volledige IP-adres doorgegeven wordt een een server van Google in de USA en daar wordt ingekort. De IP-anonimisatie is op deze website standaard geactiveerd.

De gebruiker kan het opslaan van cookies in het kader van Google Analytics door een instelling in zijn browser-software verhinderen. In dit geval kan de gebuiker niet alle functies van de website in hun complete omvang gebruiken. Daarnaast kan de gebruiker ook het verzamelen van de, door de cookie geproduceerde en op het gebruik van de website gerichte gegevens aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien hij de volgende browser plug-in downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid i.v.m. Google Analytics vindt u hier:
https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie diesen Link erneut klicken.

Pinterest
Op onze site wordt gebruik gemaakt van de diensten van Instagram. Deze functies worden aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Wanneer u een pagina bezoekt met een dergelijke plug-in, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt protocolgegevens naar de server van Pinterest in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites bevatten, inclusief Pinterest-functies, browsertype en -instellingen, de datum en tijd van het verzoek, de manier waarop u Pinterest gebruikt en cookies.

Voor meer informatie over het doel, de reikwijdte en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/nl/privacy-policy

Google(+) Plugins
Onze sites maken gebruik van functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Verzamelen en doorgeven van informatie: met behulp van de Google +1-button, kunt u wereldwijd informatie openbaar maken. Via de Google +1-button krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel die informatie op, die u voor een +1 inhoud gegeven heeft, samen met informatie over de site waar u op de +1 button heeft geklikt. Uw +1 kunnen als hints samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld zoekopdrachten of uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties in het internet ingevoegd worden. Google slaat informatie over uw +1 activiteiten op, om de Google diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-button te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google profiel nodig, dat minimaal moet bestaan uit de naam die u voor dit profiel gekozen heeft. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen, kan deze naam ook een vervanging voor een andere naam zijn, die u heeft gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden, die uw email-adres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.
Gebruik van de verzamelde gegevens: naast de bovengenoemde doelen, worden de door u gegeven gegevens volgens de geldende Google privacy regels gebruikt. Google openbaart mogelijk, samengevatte statistieken over de +1 activiteiten van de gebruikers, of geeft deze aan gebruikers en partners verder, bijvoorbeeld via Publisher, adverteerders of verbonden websites. Meer informatie vindt u op: https://www.google.com/intl/de_ALL/policies/terms.

Instagram Plugins
Op onze site wordt gebruik gemaakt van de diensten van Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) en op de site geïntegreerd. Als u ingelogd bent met uw Instagram account, kunt u door het aanklikken van de Instagram-button de inhoud van onze sites met uw Instagram-profiel verlinken. Daardoor kan Instagram uw bezoek aan onze sites aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen u erop, dat wij als aanbieder van deze sites geen informatie krijgen over de inhoud van de verzamelde gegevens en het gebruik hiervan door Instagram. Meer informatie hierover vindt u op de privacy-verklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Youtube Plugins
Onze website maakt gebruik van Plug-ins van de door Google bedreven website YouTube. De exploitant van deze website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Indien u onze site, voorzien van een YouTube-Plug-in bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij krijgt de YouTube server informatie over onze sites, die u heeft bezocht. Als u ingelogt bent in uw YouTube-account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct met uw persoonlijke profiel te verbinden. Dit kunt u verhinderen, door u uit uw YouTube-account uit te loggen. Meer informatie over de omgang met persoonlijke gegevens vindt u in de privacy verklaring van YouTube op: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/


Informatie / correctie / blokkeren / verwijderen
U kunt altijd informatie krijgen van de Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH en de aangesloten toeristische verenigingen (partners) over de persoonlijke gegevens die door Kitzbüheler Alpen Marketing GmbH en de partners over u zijn opgeslagen.
Daarnaast kunt u verzoeken om de correctie van onjuiste gegevens en, bij gebrek aan wettelijke bewaartermijnen, het blokkeren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens.

Nieuwsbrief voorschriften en regels / Newsletter

Indien een gebruiker zich abonneert op een bärig.tirol nieuwsbrief (=Newsletter), worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker, namelijk aanhef het emailadres opgeslagen en verwerkt. De gebruiker krijgt hierna aansluitend regelmatig een gepersonaliseerde email met op zijn behoeftes afgestemde informatie en aanbiedingen van de exploitant (=nieuwsbrief). Doordat de gebruiker zich op de nieuwsbrief abonneert, geeft deze volgens art. 6 § 1 lit a DSGVO officieel toestemming, dat zijn gegevens voor het regelmatig toesturen van de nieuwsbrief gebruikt mogen worden.
Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde „double-opt-in“. Na aanmelding krijgt de gebruiker op het door hem aangegeven emailadres een bevestigings- en autorisatie-email met de vraag de daarin geplaatste link aan te klikken. Hiermee wordt gezorgd, dat alleen de officiële gebruiker van het aangegeven email-adres zich voor de nieuwsbrief kan aanmelden.

De gebruiker kan de bärig.tirol nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link, via welke de gebruiker de nieuwsbrief kan opzeggen. Als alternatief kan de gebruiker ook een email aan info@kitzalps.com sturen. Nadat de nieuwsbrief is opgezegd, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker binnen 3 maanden uit de distributie-lijst van de nieuwsbrief verwijderd.

Privacy policy

Datenschutz Kitzbueheler Alpen DSGVO© Kitzbüheler Alpen

Link privacyverklaring van Kitzbüheler Alpen
www.kitzalps.com

Eigen privacy-policy vertegenwoordiger voor uw veiligheid
Als openbare instanties zijn de exploitanten van deze website verplicht, een officiële vertegenwoordiger voor het beschermen van de persoonlijke gegevens aan te stellen. Dit zorgt ervoor, dat er nog verantwoordelijker met uw gegevens wordt omgegaan. De gegevensbeveiling voor de Kitzbüheler Alpen neemt:

NOVA Computer & Management GmbH & Co. KG (Klosterangerstraße 4a, 6020 Innsbruck,Oostenrijk) Deze kan bereikt worden via het email-adres: dsb@nova.tirol of telefonisch via +43 512 585 585